Regulamin

I. INFORMACJE O FIRMIE

Sklep internetowy www.szymek.com.pl, prowadzony jest przez firmę:

Szymek z siedzibą w Białobrzegach przy ulicy Mroczkowskiego 9

KONTAKT: tel. 607 932 776

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy www.szymek.com.pl prowadzi sprzedaż detaliczną obuwia damskiego za pośrednictwem sieci Internet. W celu skutecznego złożenia zamówienia niezbędny jest komputer z dostępem do internetu.
 2. Informacje znajdujące się na stronach sklepu www.szymek.com.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ceny oraz opisy produktów są jedynie informacją handlową.
 3. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
 4. Zamówienia składane i przyjmowane są w języku polskim.
 5. Ceny produktów widoczne na stronach www.szymek.com.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT), wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki które podane są oddzielnie w procesie zamówienia lub w regulaminie sklepu.
 6. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.
 7. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby produkty widoczne w ofercie sklepu internetowego www.szymek.com.pl pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego zwróci mu otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 8. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 9. Promocje w sklepie szymek.com.pl nie łączą się ze sobą. W przypadku towarów przecenionych żaden dodatkowy rabat nie ma już zastosowania. Sprzedający dostarcza dowód zakupu/fakturę VAT która stanowi potwierdzenie zawartej umowy sprzedaży.
 10. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT w formularzu zamówienia należy podać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT.
 11. Składając zamówienie Klient oświadcza, iż zapoznał się treścią i akceptuje postanowienia regulaminu sklepu szymek.com.pl

III. WARUNKI ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia w sklepie internetowym www.szymek.com.pl można składać wypełniając formularze zamówienia dostępne na stronach sklepu szymek.com.pl
 2. W celu dokonania zakupu nie jest konieczna rejestracja konta klienta sklepu a jedynie podanie danych teleadresowych niezbędnych do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail)
 3. Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz pełnych danych osobowych.
 4. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularzy zamówień znajdujących się na stronie internetowej sklepu szymek.com.pl
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia w przypadku: błędnego/częściowego wypełnienia formularza zamówienia w czasie 5 dni nie zostanie zaksięgowany przelew w należytej wysokości wysłana przesyłka nie zostanie odebrana
 6. Klient może wprowadzić zmiany do złożonego zamówienia lub wycofać złożone zamówienie droga telefoniczną pod numerem 607 932 776 jedynie do momentu wpłaty podanej w zamówieniu kwoty pieniędzy.
 7. W sklepie internetowym szymek.com.pl istnieje możliwość płatności w następujący sposób: PRZELEWY KRAJOWE Przelew na konto bankowe zgodnie z danymi podanymi w zamówieniu. PŁATNOŚĆ PRZY ODBIORZE Przekazując wartość zamówienia oraz koszt przesyłki kurierowi.
 8. Istnieje również możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w siedzibie firmy po ówczesnym umówieniu się na spotkanie drogą telefoniczną. Punkt odbioru czynny jest w godzinach umówionych spotkań.

IV. CZAS I KOSZTY TRANSPORTU

 1. Przesyłki wysyłane są maksymalnie do 7 dni roboczych od otrzymania wpłaty.
 2. W wyjątkowych sytuacjach przesyłka może się opóźnić. W takim przypadku Sprzedający informuje o zaistniałej sytuacji a Klient ma możliwość rezygnacji z zamówienia.
 3. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ.
 4. Paczki nadawane są po uprzedniej zapłacie za zamówienie. Zamówienia z opcją płatności „za pobraniem” wysyłane są maksymalnie do 7 dni. Koszt dostawy zależny jest od wybranej opcji dostawy i podany jest przy zamówieniu.
 5. W przypadku odmowy odbioru np. z powodu braku gotówki za przesyłkę pobraniową kurier dostarczy ją ponownie a odbiorca zostanie obciążony dodatkowym kosztem dostawy 24,60
 6. Nieodebranie paczki i zwrot przesyłki do nadawcy skutkuje: Obciążeniem Klienta kosztami zwrotu paczki do nadawcy oraz ponownego jej nadania – jeżeli Klient zgłosi chęć ponownego nadania przesyłki i wyrazi wole jej odebrania, Obciążenia Klienta kosztem zwrotu paczki do nadawcy – jeżeli Klient zgłosi chęć rezygnacji z zamówienia i nie wyrazi zgody na ponowne nadanie przesyłki.

V. WYMIANA

 1. Klient ma możliwość wymiany zakupionego w sklepie szymek.com.pl obuwia na inny rozmiar lub model w ciągu 21 dni od otrzymania przesyłki.
 2. W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z zamówieniem koszt zwrotu towaru oraz jego ponownej wysyłki ponosi Sprzedający.
 3. Sposób opakowania i przewozu zwracanych towarów powinien odpowiadać właściwościom rzeczy. Obuwie powinno być odpowiednio zapakowane oraz zabezpieczone.
 4. Procedura wymiany dotyczy tylko towaru, który nie nosi widocznych śladów użytkowania poza zwyczajnym traktowaniem umożliwiającym zapoznanie się z przedmiotem.
 5. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia wymiany.
 6. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem lub wysłanych bez uprzedniej konsultacji (telefonicznie). Aby dokonać wymiany towaru należy skontaktować się telefonicznie ze sklepem www.szymek.com.pl i przedstawić sprawę informując jaki towar będzie zwracany i jaki ma być wysłany w zamian.
 7. Sprzedający poinformuje Kupującego o otrzymaniu przesyłki Wysyłka nowego towaru będzie się odbywać zgodnie z zasadami działania sklepu, opisanymi w niniejszym regulaminie.

REKLAMACJA

 1. Reklamacje nakryć głowy rozpatrywane są zgodnie z ustawą z 27 VII 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)
 2. W przypadku otrzymania towaru zgodnego z zamówieniem jeżeli jednak rozmiar lub kolor jest nieodpowiedni zastosowanie ma procedura wymiany.
 3. szymek.com.pl odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu.
 4. Kupujący traci uprawnienia, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie.
 5. Szymek udziela 12 miesięcznej gwarancji na obuwie.
 6. Sposób opakowania i przewozu zwracanych towarów powinien odpowiadać właściwościom rzeczy. Obuwie powinno być odpowiednio zapakowane oraz zabezpieczone.
 7. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), szymek.com.pl zwróci wszelkie poniesione przez Klienta koszty transakcji lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
 8. Sprzedający ustosunkuje się do każdego żądania reklamacyjnego w ciągu 14 dni.
 9. szymek.com.pl nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
 10. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem lub wysłanych bez uprzedniej konsultacji (formularza reklamacji wysłanego drogą elektroniczną)

VII. ZWROT

 1. Klient ma możliwość zwrotu zakupionego w sklepie szymek.com.pl obuwia bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki.
 2. W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z zamówieniem koszt zwrotu towaru ponosi Sprzedający.
 3. Sposób opakowania i przewozu zwracanych towarów powinien odpowiadać właściwościom rzeczy. Obuwie powinno być odpowiednio zapakowane oraz zabezpieczone.
 4. Procedura zwrotu dotyczy tylko towaru, który nie nosi widocznych śladów użytkowania poza zwyczajnym traktowaniem umożliwiającym zapoznanie się z przedmiotem.
 5. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia zwrotu. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem lub wysłanych bez uprzedniej konsultacji (telefonicznie).
 6. Aby dokonać zwrotu towaru należy skontaktować się telefonicznie ze sklepem www.szymek.com.pl i przedstawić sprawę informując jaki towar będzie zwracany.
 7. Sprzedający poinformuje Kupującego o otrzymaniu przesyłki.
 8. Zgodnie z obowiązującą interpretacją Prezesa UOKiK do Ustawy z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) sprzedający zobowiązany jest zwrócić całość kosztów poniesionych przez kupującego w związku z zamówieniem.
 9. Czas zwrotu pieniędzy na podany przez Konsumenta rachunek bankowy/adres (w przypadku braku konta bankowego) to 14 dni.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Składając zamówienie Klient wyrażacie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych firmy Szymek z siedzibą w Białobrzegach przy ul. Mroczkowskiego 9.
 2. Jednocześnie informujemy, ze sklep www.szymek.com.pl nie prowadzi rejestracji kont konsumetnów. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta – w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.szymek.com.pl i nie będą udostępniane innym podmiotom.
 3. Właściciel sklepu nie prowadzi bazy danych klientów. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak: Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.) Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub właściwy dla miejsca wykonania umowy.

Copyright © 2011-2015 szymek.com.pl

Wykorzystywanie treści regulaminu w całości lub fragmentach bez zgody ich autora jest zawsze naruszeniem prawa autorskiego, a sprawca ponosi odpowiedzialność karną regulowaną przepisami: art. 115 – 123 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) W razie jakichkolwiek wątpliwości oraz zapytań prosimy o kontakt telefoniczny. We wszystkich sprawach nieregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Składając zamówienie Kupujący akceptuje powyższy regulamin.

Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) zamieszczamy poniżej politykę prywatności.

Podczas rejestracji konta lub złożenia zamówienia bez rejestracji, przetwarzamy poniższe dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, nr telefonu, adres, IP komputera.

Administrator Danych Osobowych Administratorem Twoich Danych osobowych jest Netimage ul. Mroczkowskiego 9 26-800 Białobrzegi. Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące danych osobowych, skontaktuj się z nami poprzez adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Cel przetwarzania danych osobowych  - Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu. Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Użytkownik może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Netimage może przetwarzać dane osobowe Klientów w celach marketingowych. Jeżeli Klient udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać.

Przekazywanie danych osobowych  - Netimage może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom m.in.: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie, płatności on-line, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z Netimage, umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Netimage.

Czas przechowywania danych osobowych Twoje dane osobowe przechowywane do momenty usunięcia. W tym czasie będą u nas bezpieczne.

Prawa osób, której dane dotyczą żądania dostępu do Danych osobowych - Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. sprostowania Danych osobowych. Mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"). Mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych. W takim przypadku, Netimage wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów, przenoszenia Danych osobowych. Mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez Netimage oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na Netimage może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych. Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego.